Kimya

Atomdan evrene kimya.

kimya özel ders

Kimya maddenin yapısını,özelliklerini,bileşimini,etkileşimlerini,tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalıdır.Bu dersle, gözlemlerin formüle edilişi, analitik ve çok faktörlü düşünme ya da problem çözme yeteneği kazandırılmaya çalışılır. Kimya başlı başına bir bilim olmasına rağmen Matematik, Biyoloji ve Fizik dersleri ile de bağlantılıdır.Buna bağlı olarak bu derslerde başarılı olunursa yada öğrenci kimya dersinde başarılı ise diğer derslerdede aynı başarıyı göstermesi kuvvetle muhtemeldir.

Başakşehir'de  Kimya özel ders te öğretmen öğrenciye kimyanın bu derslerle alakalı olduğunu vurgulamalı ve öğrencinin derste dahada aktif olmasını sağlamalıdır.Öğrenci kimya dersine önyargılı olmamalıdır.Eğer ne yapacağını yada öğretmene ne anlattıracağını bilirse yani bir ön hazırlık yaparak gelirse hem öğrencinin hemde öğretmenin işi kolaylaşacak ve daha hızlı bir öğretim gerçekleşecektir.Eğer öğrenci önyargılı ise buradada öğretmene büyük görev düşmekte ve öğretmen dersin nekadar eğlenceli ve aktif bir ders olduğunu öğrenciye aktarabilirse kimyayı öğrenmek içten bile olmayacaktır.Başakşehir özel kimya dersi adında sizlere uzman ve deneyimli öğretmenlerimizle hizmet sunmaktayız.

Öğrenci özel ders sırasında öğretmenini nekadar iyi dinler ve verilen ödevleri nekadar verimli yaparsa o dersi okadar iyi öğrenir.Özel ders sırasında öğretmenin anlattığı konuyu eve gittiğinde tekrar edip hemen o konuyla alakalı sorularını çözüp pekiştirmelidir.

Ayrıca kimya konuları ezberlenmemeli aksine konu somut örneklerle anında özel ders sırasında açıklanmalıdır.Çünkü kimya dersi çözüme dayalı ve uygulamalı soru çözüm etkinlikleri ile öğrenilebilen bir derstir.Öğretmenlerimiz her derste bu konuda hassasiyet göstermektedirler.Özel ders sonunda öğrenci konuyla ilgili örnekler verebilmeli ve diğer konu yada derslerle ilişkilendirebilmelidir.

Son zamanlarda tüm derslerde olduğu gibi kimya dersindede sorular sayısal ağırlıklı olmaktan çok yorum ağırlıklı olduğu için öğrenci soru seçeneklerini tek tek yorumlayabilmelidir.Alanında uzman öğretmenlerimiz öğrencilerimize konuyu aktarmanın yanında bu özellikleride kazandırmaktadır.

Alanında uzman öğretmenlerin uygun fiyata en kaliteli eğitimi verdiği derspa öğrencilerimizi önüne çıkabilecek sınavlara hız bir şekilde hazırlamaktadır.